خوش آمدید! این درگاه نشانی‌هایی برای آشنایی با هم‌افزا به شما ارائه می‌دهد!

اطلاعات مقدماتی

نکات مهمی که درباره هم‌افزا باید بدانید، در 8 گام خلاصه شده‌اند؛ بنابراین پس از کمی گشت و گذار، گام‌های آغاز را مرورکنید!

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این سامانه، این صفحات را ببینید:


راهنمای اینجا

در هرجایی که روی آیکن راهنمای اینجا کلیک نمایید، پنجره راهنما باز شده و اطلاعاتی درباره همان جا نمایش داده می‌شود.


پرسش‌های متداول

اگر فرصت ندارید صفحات راهنما را مطالعه کنید؛ خوب است ابتدا سری به پرسش‌های متداول بزنید.