سامانه عمومی هم‌افزا دربردارنده محتواهای متعددی است که در صفحات مختلف ارائه شده‌اند.

محتوای سامانه

موضوعات اصلی سامانه عمومی هم‌افزا، عبارتند از:

محتوای این سامانه به سه دسته می‌توان تقسیم می‌شود:

  1. یکپارچه: محتواهایی که محتوای‌های آن‌ها بر اساس زیرساخت‌ها و معیارهای هم‌افزا تدوین شده‌اند. صفحات مربوط به این محتواها در بخش دانشنامه هم‌افزا قرار می‌گیرند.
  2. گردآوردی شده: مقالات، کتاب‌ها و سایر اسنادی که مرتبط با موضوع سامانه بوده ولی به‌ طور مستقل از یکدیگر تدوین شده‌اند. این موارد، در کنار هم یک یایگاه اسناد تشکیل می‌دهند.
  3. مطالب کاربران: مطالبی که کاربران در زبانه‌های بحث یا زبانه مطالب صفحه خودشان یا در صفحه گروه‌ها و سازمان‌ها می‌نویسند.

درگاه ها

درگاه، دربردانده پیوند صفحاتی است که موضوع یا ماهیت مشابهی دارند.

درگاه‌های ماهیتی

درگاه‌هایی که ماهیت صفحات آن‌ها یکسان است، عبارتند از:

درگاه‌های موضوعی

برای موضوعاتی که متشکل از تعداد صفحات زیادی می‌باشند یا از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستند، یک درگاه ایجاد می‌شود. برخی از درگاه‌های موضوعی در این سامانه عبارتند از: پژوهش، مدیریت دانش، برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت و ...

انواع صفحات

هر محتوایی با توجه به ماهیت آن، در قالب یک صفحه ارائه می‌شود. مانند صفحه سوره، صفحه مفهوم و ...

هر کاربری می‌تواند برای خود صفحه‌ای اختصاصی ایجاد نماید و در صورتی که مایل باشد، پیشنهاد عمومی‌شدن آن صفحه را ارائه نماید.

صفحه سوره

هر سوره از قران کریم، در یک صفحه قرار داده شده است. برای علامت گذاری آیات و ترجمه آن‌ها، یادداشت نویسی، معرفی و سایر فعالیت‌ها از ابزارهای صفحه استفاده نمایید.

صفحه مفهوم

برای هر یک از مفاهیم یک صفحه در بخش دانشنامه در نظر گرفته می‌شود. در این صفحه تعریف مفهوم، واژه‌های متناظر و سایر مفاهیم مرتبط (در دریچه ناوبری) ارائه می‌شود. در درگاه مفاهیم، امکان دسترسی به همه مفاهیم فراهم است.

صفحه برنامه راهبردی

برنامه راهبردی یکی از انواع موضوعات دانشنامه است. بر اساس چارچوب برنامه راهبردی، محتوای برنامه به قسمت‌های محدوده، وضعیت، اهداف، راهبردها، گزارش و چکیده تفکیک می‌شود؛ که هرکدام از این قسمت‌ها به صورت زبانه‌هایی در کنار هم قرار می‌گیرند. البته زبانه‌های بحث و میزکار نیز که به‌ طور پیش فرض در همه صفحات وجود دارند، به زبانه‌های برنامه راهبردی افزوده می‌شوند.

روش طراحی و تدوین برنامه راهبردی در چارچوب برنامه راهبردی بیان شده است.

صفحه پروژه

صفحه پروژه امکان مدیریت فعالیت‌ها و مستندات پروژه را فراهم می‌کند. اگر پروژه موردنظر، پژوهشی باشد، قابلیت‌های متعددی برای مدیریت فعالیت‌های پروژه در هم‌افزا پیش‌بینی شده است.

برای ایجاد پروژه از ابزار «صفحه جدید» (قرارگرفته در نوار انتها) استفاده نموده و نوع موضوع «پروژه» را انتخاب نمایید.

در صفحه پروژه زبانه‌های «منشور، کتابخانه، بحث و میزکار» پیش‌بینی شده است.

صفحه سبد پروژه

سبد پروژه فهرستی از پروژه‌هایی است که در یک دسته قرار گرفته‌اند. ممکن است پروژه‌های یک سبد از منابع مشترکی استفاده نمایند و یا اهداف مشترکی داشته باشند.

صفحه کاربر

هر کاربر عضو سامانه دارای یک صفحه شخصی است. صفحه شخصی دارای زبانه‌های درباره، مطالب، تصاویر، گزیده‌ها، روابط، دیوار و میزکار است؛ زبانه‌های درباره، مطالب، تصاویر و گزیده‌ها را همه کاربران می‌بینند، اما زبانه هایروابط، دیوار و میزکار فقط برای خود کاربر قابل مشاهده است.

صفحه گروه

صفحه گروه شامل زبانه‌های درباره، مطالب، تصاویر، گزیده‌ها، روابط، دیوار و میزکار است. زبانه‌های درباره، مطالب، تصاویر و گزیده‌ها برای همه کاربران قابل مشاهده بوده و زبانه‌های روابط، دیوار و میزکار فقط برای اعضای گروه قابل مشاهده است.

صفحه سازمان

هر سازمانی می‌تواند یک صفحه برای معرفی خودش و ارتباط با مخاطبانش در این سامانه‌ایجاد کند. صفحه سازمان شامل زبانه‌های درباره، مطالب، تصاویر، گزیده‌ها، روابط، دیوار و میزکار است. زبانه‌های درباره، مطالب، تصاویر و گزیده‌ها برای همه کاربران قابل مشاهده بوده و زبانه‌های روابط، دیوار و میزکار فقط برای اعضای سازمان قابل مشاهده است.

پودمان ها

از کنار هم گذاشتن چند صفحه، می‌توان بسته‌ای از صفحات را در قالب کتاب، گزارش و ... ایجاد نمود. پودمان‌ها برای «تدوین گروهی یک سند» و «کنار هم قرار گرفتن مطالب برای تشکیل یک محتوای پیوسته» کاربرد دارند.

نکته ها:

ارتباط بین صفحات

هر صفحه، دربردارنده محتوای یک موضوع است؛ با توجه به اینکه بین موضوعات مختلف ارتباط‌هایی موجود دارد(مثال: علم و مدیریت)، بنابراین برای ایجاد تناظر بین موضوعات و صفحات باید بین صفحات نیز ارتباط‌هایی برقرار شود. ارتباط بین صفحات با روش‌های متعددی برقرار می‌شود:

  1. گذاشتن پیوند یک صفحه در متن صفحه دیگر
  2. تعریف ارتباط بین صفحات از طریق ابزار تنظیم صفحه
  3. داشتن مشخصه‌های مشترک: اشتراک در نویسنده، ناشر و ...
  4. داشتن برچسب‌های یکسان
  5. قرار گرفتن در دسته‌بندی‌های ارائه شده در درگاه ها
  6. فعالیت‌های کاربران: عضویت افراد در گروه‌ها، پسندیدن صفحات و ...

نکته:آیا این راهنما مفید بود؟ بلی خیر


گام‌های آغاز
راهنمای کامل نرم افزار
درگاه راهنما
پرسش های متداول