درگاه: شبکه اجتماعی

برای استفاده از این ابزار، دسترسی به اطلاعات کاربری شما ضروری است؛ بنابراین ابتدا باید نام کاربری و رمز خود را وارد نمایید، تا درخواست شما قابل دریافت و اعمال باشد.

اگر عضو نیستید، تنها با ثبت «نام، نام خانوادگی و رایانامه» و انتخاب نام کاربری و رمز بلافاصله عضو خواهید شد.

تازه‌های دیوار من
برای مشاهده آخرین مطالب دیوار خود، باید وارد سامانه شوید.

Loading

درگاه اشخاص دربردارنده صفحات افراد و گروه‌ها است.


فهرست افراد؛ فهرست گروه ها


اعضای جدید:


دانش در ذهن انسان‌ها است؛ آنچه که در مستندات آورده می‌شود، صورتی از دانش (و نه خود دانش) بوده و برای انتشار دانش و یادآوری به کار می‌رود. بنابراین یکی از روش‌های دسترسی به دانش، آشنایی با اشخاص مرتبط و تعامل با آن‌ها به صورت فردی و گروهی است. گروه‌ها در انواع مختلف (کانون تفکر، اجتماع یادگیری و ...) فضای مناسبی برای انتقال و تولید دانش فراهم می‌کنند.